Prawo cywilne

Oferujemy usługi w ramach prawa cywilnego

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu doradztwa w zakresie prawa cywilnego zarówno osobom indywidualnym jak i przedsiębiorcom. Udzielamy porad zarówno w naszej Kancelarii jak i online.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prawem cywilnym. Pomagamy przy:
 • wstępnym przygotowaniu koncepcji prowadzenia sporu,
 • opracowywaniu wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania,
 • bieżącej analizie toczącego się postępowania,
 • reprezentacji przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego typu postępowań,
 • aktywnym udziale w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Oferujemy usługi prawnicze i adwokackie zarówno w zakresie spraw związanych z nieruchomościami jak i umowa cywilnorpawnymi. Udzielamy porad prawnych bezpośrednio w kancelarii a także online za pośrednictwem naszej strony www. Posiadamy doświadczenie w opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów oraz w reprezentowaniu klienta przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach natury cywilistycznej.

Nasze działania rozpoczynami od wstępnego przygotowania koncepcji sporu a następnie opracowania wszelkich pism procesowych. Pisma przygotowujemy na każdym etapie postępowania, zaczynając od pozwu np. pozew o zapłatę, poprzez wniosek np. wniosek i zniesienie współwłasności czy wniosek dowodowy czy o zwolnienie od kosztów, apelacje, zażalenie, skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Poprzez cały okres trwania postępowania na bieżąco analizujemy postępowania i reagujemy. W zależności od decyzji klienta podejmujemy się reprezentacji przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego postępowania. Występujemy w postępowaniach zwykłych, uproszczonych, nakaazowych, upominawczych, zabezpieczających, egzekucyjnych. Naszych klientów wspieramy także poprzez akwtywny udział w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Oferujemy wsparcie przy rozwiązaniu następujących spraw:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o wydanie rzeczy,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy eksmisję,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • sprawy dotyczące wykonywania umów,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych,
 • sprawy z zakresu spedycji i transportu.

W świetle prawa, każda osoba ma obowiązek dochowania staranności względem innych.

 

CO NAS WYRÓŻNIA OD KONKURENCJI?

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie w różnego rodzaju sprawach w zakresie prawa cywilnego

ANALIZA ZAŁOŻEŃ

Wiemy, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i analizy.

RZETELNOŚĆ

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, analizując ją pod kątem oczekiwań klienta.

SPRAWNE DZIAŁANIE

Działamy sprawnie, nie odwlekając działań w czasie, co przynosi efekty.
 

OPINIE O NAS