Kary za wycinkę

Odzyskaj swoje pieniądze

Jeśli zapłaciłeś karę za nielegalną wycinkę drzew zgłoś się do nas! Pomożemy Ci odwołać się od decyzji i odzyskać pieniądze.

  • profesjonalne podejśccie,
  • doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych spraw,
  • wsparcie na każdym etapie sprawy.

W ostatnich latach wydziały ochrony środowiska w całej Polsce wymierzyły kilkanaście tysięcy kar za nielegalną wycinkę krzew i drzew. Ogromna ilość kar na wysokie kwoty doprowadziła do wielu odwołań od decyzji o ich wymierzeniu. Z tego powodu sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w oparciu o przepisy utrzymały decyzję w mocy. Analogicznie zakończyły się postępowania sądowe. Sytuacja zmieniła się na początku lipca 2014, kiedy Trybunał Konstytucyjny dał nadzieję na zmianę przepisów i możliwość starania się o zwrot kar już zapłaconych..

Proces odzyskiwania kar jest dość skomplikowany, a czas odwoływania jest bardzo ograniczony. Wyrok skazany przez Trybunał Konstytucyjny otworzył drogę do starania się o zwrot kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów. Procedura odzyskiwania tych kar jest dość skomplikowana, dlatego też nie każda kancelaria podejmuje się jej przeprowadzenia. Wychodząc naprzeciw klientom oferujemy odzyskanie pieniędzy z zastrzeżeniem wynagrodzenia tylko w przypadku rzeczywistego zwrotu.

W ramach usługi kancelaria oferuje:

  • pomoc w przeprowadzeniu postępowania o zwrot kar,
  • wyjaśnienie sytuacji.

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.

William Feather

 

CO NAS WYRÓŻNIA OD KONKURENCJI?

SZEROKA GAMA USŁUG

Podejmujemy się spraw, które inni pomijają.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Wiemy, że każda sprawa jest inna, zależna od sytuacji klienta.
 

OPINIE O NAS